Regulamin

REGULAMIN

 1. Przedmiotem sprzedaży są produkty przedstawione na stronie sklepu MILAGRO SHOP w momencie składania zamówienia.
 2. Wszystkie produkty są fabrycznie nowe.
 3. Wszystkie ceny zawierają podatek Vat.
 4. Dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronie MILAGRO SHOP były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, jednak nie są one gwarantowane w jakikolwiek sposób. Zamieszczone zdjęcia mają za zadanie przybliżyć wygląd oferowanych produktów i mogą różnić się w szczegółach od oryginałów.
 5. Zamieszczone na stronie MILAGRO SHOP ceny mogą ulec zmianie (np. wskutek zmian kursów walut lub zmian cen producenta).
 6. Koszty wysyłki dopasowywane są indywidualnie do każdego klienta za porozumieniem obu stron.
 7. Twoje dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim czy też podmiotom reklamowym. Twoje dane są w pełni chronione i służą nam tylko i wyłącznie do opracowania i realizacji Twojego zamówienia.
 8. Szanowny Kliencie, w trosce o Twoje dane osobowe, w związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej; RODO) oraz na podstawie wewnętrznych procedur, prowadzimy weryfikację wyrażonych przez Ciebie zgód. Pragniemy spełnić wobec Ciebie ponowny obowiązek informacyjny i prosimy Cię o reakcję, w przypadku gdy uważasz, iż Twoje dane osobowe nie powinny być przez nas przetwarzane.

  Administratorzy danych / Podmioty którym powierzenie przetwarzania powierzono: Independent Solution Roman Orłowski, ul. Słoneczna 185, 42-260 Rudnik Wielki, Polska

  Cele przetwarzania danych:
  1. realizacja zamówienia,
  2. świadczenie usług drogą elektroniczną,
  3. realizowania zleceń przesyłek kurierskich,
  4. monitorowania przesyłek i informowania klienta o zmianie ich stanu,

  5. obsługi dokumentów finansowych
  6. obsługi zgłaszanych przez użytkownika zapytań i zgłoszeń
  7. prowadzenia procesu reklamacyjnego.

  Podstawy prawne przetwarzania danych
  1. świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
  2. pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych

   

Zamówienie i realizacja

 1. Zamówienie realizowane jest w przeciągu 3 - 20 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia w zależności od natężenia zamówień na dany produkt oraz jego dostępności. 
 2. WAŻNE: Zamówienia na wózki PetMobil, klatki aluminiowe mogą trwać od 4 do 12 tygodni czasami dłużej. To zależy od ilości zamówień oraz dostępności materiałów z jakich wykonywane są produkty.


  ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY
 3. Zamówienia można składać:–za pośrednictwem strony www.milagroshop.pl
 4. e-mail: petmobilpl@gmail.com
 5. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest podanie prawidłowych danych kontaktowych od Klienta z podaniem adresu e-mail.
 6. Przyjęcie zamówienia będzie potwierdzone pocztą elektroniczną.
 7. Przyjęcie zamówienie nie jest równoważne z rozpoczęciem jego realizacji.
 8. Zamówienie jest realizowane od chwili wpłynięcia wymaganej kwoty na konto podane w e-mailu zwrotnym potwierdzającym zamówienie (cena produktu + koszty wysyłki).
 9. W wypadku, gdy klient wpłaca zadatek za zamówienie. Należy pamiętać, iż zadatek nie podlega zwrotowi.
 10. Klient informowany jest drogą elektroniczną o zrobieniu i wysyłce produktu.
 11. Duże ilości zamówień w tym samym czasie mogą powodować wydłużenie czasu oczekiwania o czym Klient niezwłocznie zostanie powiadomiony.
 12. Dokładamy wszelkich starań aby ceny kształtowały się na jak najniższym poziomie.
 13. Cena produktu w trakcie zamówienia i przyjęcia do realizacji nie ulega zmianie.
 14. Prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy produktow wykonywanych na zamówienie. Produkty wykonane na zamowienie nie podlegaja zwrotow.

Ustawa o prawach konsumenta

Stan prawny aktualny na dzień: 23.08.2023

Art. 38. prawa konsumenta.

Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość.

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

     1).....

     2).....

     3) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 

Reklamacja i zwrot towaru.

Ważne: Producent transporterów PetMobil zastrzega sobie prawo do wprowadzania ciągłych zmian technologicznych w produkcie w celu jego ulepszenia bez informowania o tym klientów. Niektóre zmiany mogą być widoczne na zdjęciach.


Klient zamawiający komplet PetMobila otrzymuje: wózek + klatkę + stół groomerski.

 1. Konsument, który zawrze umowę na odległość lub poza lokalem przesiębiorstwa, może odstąpić od umowy w terminie do 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy produktow wykonywanych na zamówienie. Produkty wykonane na zamowienie nie podlegaja zwrotow. Powyższe informacje są zgodne z obowiązującym prawem konsumenta w UE. Koszty zostaja zwróceone przez przedsiębiorcę. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku „O prawach konsumenta” Skorzystanie z tego prawa jest możliwe, jeśli w powyższym terminie konsument złoży pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Pisząc oświadczenie, konsument może skorzystać ze wzoru. /patrz poniżej/ Do zachowania terminu odstąpienia wystarcza wysłanie oświadczenia o odstąpieniu w formie papierowej lub za pomocą poczty elektronicznej. Oświadczenie można złożyć na formularzu.  - wyjątek stanowią produkty wykonane na zamówienie. Ustawa O ochronie Praw Konsumenta. art 38., pkt 1, podpunkt 3)

Wzór formularza odstąpienia od umowy.
Wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy.

 1. Zakupioną rzecz konsument jeżeli odstąpi od umowy ma obowiązek zwrócić w stanie nie naruszonym. Kosument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Oznacza to, że jeżeli konsument będzie używał zakupionej rzeczy, a następnie odstąpi od umowy, przedsiębiorcy przysługuje prawo do stosownego odszkodowania, które powinno byc adekwatne do stopnia zużycia rzeczy.
 1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. (art. 33 Ustawy Konsumenckiej)

 2. W przypadku odstąpienia od umowy konsument otrzymuje zwrot wpłaconej tytułem zakupu kwoty - ceny produktów, kosztów wysyłki i innych kosztów z wyjątkiem tych, o których była mowa wyżej - kosztów zwrotu. Pieniądze zostaną odesłane ten sam sposó, w który konsument dokonał zapłaty, chyba że będzie chciał w innej formie i wyrazi na to zgodę. Nastąpi to niezwłocznie po otrzymaniu przez nas zwróconego zakupu.

 3. Zgodnie z Ustawą odstąpienie od umowy nie przysługuje m.in. gdy przedmiotem sprzedaży jest:

  • rzecz nieprefabrykowana, stworzona na indywidualne zamówienie konsumenta,
  • rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  • rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,
  • rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  • nagrania dźwiękowe lub wizualne dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • dzienniki, periodyki lub czasopisma, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  • treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta.

Płatność.

 1. Płatność przelewem.

Koszty wysyłki.

 1. Istnieje możliwość wysyłki za granicę Polski, jedynie po ustaleniu warunków i kosztów dostawy oraz przedpłacie na konto. Koszty wysyłki za granicę i w kraju są ustalane w oparciu o cennik Poczty Polskiej oraz Firmy kurierskiej.

 

Składanie reklamacji gwarancyjnych.

1.     Produkt przekazany do reklamacji należy dostarczyć odpowiednio zapakowany aby nie uległ zniszczeniu podczas transportu.

     2.  PetMobil (transporter wykonywany na zamówienie) posiada 2 lata gwarancji. Jeżeli     dojdzie w tym okresie do usterek wynikłych nie na skutek złego użytkowania. Klient ma prawo przesłania PetMobila do naprawy gwarancyjnej na koszt własny. Prosucent PetMobila Independent Solution Roman Orłowski po usunięciu usterki odsyła produkt do klienta na koszt producenta.


     3. Produkty inne niż produkty wykonywane na zamówienie, w razie stwierdzenia przez konsumenta wady, będą niezwłocznie wymieniane na nowe. Bądź też konsument możę odstąpić od umowy j/w.

4.      Nie odpowiadamy za szkody wynikłe w trakcie transportu. Średnio posiadacie Państwo 7 dni czasami dłużej (do 14 dni) w zależności od firmy kurierskiej na spisanie protokoł, jeżeli zauważalne są jakieś uszkodzenia produktu. Przy odbiorze paczki należy umówić sie z kurierem co do spisania ewentualnego protokołu.